Blog

następny webinar


ERP to nie CRM – dlaczego Twoja firma potrzebuje obu rozwiązań

Cyfrowa transformacja biznesu to przede wszystkim umiejętne wykorzystanie technologii na rzecz powiększania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Dobranie narzędzi, które są w stanie zwiększyć efektywność, poprawić relacje z klientem, zwiększyć przejrzystość pracy. Do takich rozwiązań należą systemy ERP i CRM. Czy firma rzeczywiście potrzebuje obu? Czy ERP jest w stanie zastąpić CRM? Sprawdźmy, dlaczego warto zainteresować się jednym i drugim.

JAKA JEST RÓŻNICA MIĘDZY ERP A CRM?

Enterprise Resource Planning (planowanie zasobów przedsiębiorstwa) i Customer Relationship management (zarządzanie relacjami z klinetami) jak rozwiniemy skróty ERP i CRM od razu jasno widać różnice obu narzędzi.

ERP z założenia jest ekosystem rozwiązań pozwalających na zarządzanie firmą od planowania produkcji, przez stany magazynowe, księgowość, kadry itd..

Natomiast system CRM skupia się na relacjach z klientem.

Można powiedzieć, że ERP to system, który ma usprawnić prace wewnątrz przedsiębiorstwa, natomiast CRM stworzony jest do polepszania kontaktu ze światem zewnętrznym jakim są klienci.

Oczywiście oba te światy nie mogą bez siebie istnieć, nie ma firmy bez klientów, a klient nie zostanie dobrze obsłużony, gdy przedsiębiorstwo nie będzie sprawnie funkcjonować.

Oba systemy stają się niezbędne do funkcjonowania współczesnego przedsiębiorstwa i dobrze, aby były ze sobą zintegrowane, a firma wykorzystywała efekt synergii tych narzędzi.

To co łączy CRM i ERP to przede wszystkim ludzie, w przypadku pracy biurowej zwykle te same osoby korzystają zarówno z CRM i ERP.

Muszą wszak być w stanie klientom udzielić odpowiedzi o procesie zakupów, dostępie towarów, czy udzieleniu reklamacji, a te elementy zwykle zawarte są już w systemach ERP.

DLACZEGO CRM MA ZNACZENIE

System ERP pomaga przedsiębiorstwom w sprawnym realizowaniu swoich celów, planowaniu produkcji, kontroli stanów magazynowych. Natomiast CRM ma głównie za zadanie doprowadzić do sprzedaży, czyli osiągnąć realne cele biznesowe przedsiębiorstwa.

CRM pozwala na automatyzację części procesów związanych z obsługą klienta, pozwala na pełen podgląd historii kontaktów z klientem, przeprowadza nas przez cały proces sprzedaży od nawiązania kontaktu, przez negocjacje, aż po finalizację sprzedaży i dalszą obsługę.

CRM można nazwać naszym asystentem sprzedaży, to notes z bazą klientów dostosowany do XXI wieku. Nie tylko mamy dane teleadresowe, ale też wszelkie inne detale związane z historią zakupową klienta, odpowiednimi notatkami, kolejnymi etapami procesu zakupu.

System CRM jest skarbnicą wiedzy firmy o klientach, jest też kluczem do tego, aby lepiej rozumieć potrzeby klienta, w porę reagować na jakiekolwiek problemy, analizować ścieżki zakupowe, dbać o relacje z klientem.

To dzięki efektywnemu wykorzystaniu dobrego systemu CRM można zdobyć odpowiednią rynkową przewagę.

CZY CRM MOŻE BYĆ ZINTEGROWANY Z ERP?

Pozostaje jeszcze odpowiedzieć sobie na pytanie jak wybrać dobry system CRM dla swojego przedsiębiorstwa. Nie brakuje platform ERP w których znajduje się moduł CRM. To kuszące rozwiązanie, w końcu bazujemy najczęściej na interfejsie, który firma już zna.

Mamy też bezpośredni dostęp do bazy klientów z wystawionych faktur, czy dostęp do bazy produktów, co ułatwia ofertowanie.

Zdecydowanie lepszym pomysłem jest sięgnięcie po natywne rozwiązania, które mogą zostać skrojone na potrzeby naszego przedsiębiorstwa, a jednocześnie również zintegrowane z używanym w firmie system ERP.

Dzięki korzystaniu z takiego systemu CRM mamy pełny ogląd na każdego klienta i możemy o niego odpowiednio zadbać.

JAK ERP I CRM USPRAWNIAJĄ BIZNES

Systemy ERP i CRM pozwalają na efektywniejsze zarządzanie biznesem.

Firma potrzebuje obu, ponieważ odpowiadają one za inne procesy w firmie, a synergia ERP i CRM pozwala na realizacje celów biznesowych i prowadzi do wzrostu naszego biznesu.

Warto zapoznać się z nowoczesnymi systemami CRM pozwalającymi na automatyzację procesów, zaawansowany marketing i realizowanie sprawnej komunikacji z klientami B2B i B2C.

Istotny jest wybór narzędzia, które będzie dostosowane do realnych i aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa, a jednocześnie będzie łatwo skalowalne i optymalne kosztowo.

Warto poświęcić czas na dobór takiego rozwiązania, a następnie zlecić wdrożenie wykfalifikowanym ekspertom. Oni sprawią, że dzięki CRM Twój biznes i relacje z klientami będą w pełni pod kontrolą.


Get a quote