Blog

następny webinar


Od epoki Excela do CRM w chmurze - Część 4 - Zarząd firmy

Zarządzający czyli co zrobić, aby mieć pełen obraz

Problem: Nieprzejrzysty lejek sprzedaży

Jako zarządzający sprzedażą i firmą nie wiesz co się dzieje w lejku sprzedażowym. Ile przechodzi przez niego umów i ile czasu średnio handlowcy poświęcają jednej umowie. Nie jest jasne na których etapach sprzedaży twoim handlowcom zdarza się utknąć. Nie wiesz także, które etapy z cyklu sprzedażowego są realizowane szybciej lub wolniej i dlaczego.

Rozwiązanie: Tworzenie raportów cyklu sprzedaży oraz raportów prędkości sprzedaży

Za pomocą raportu cyklu sprzedaży możesz z łatwością dowiedzieć się, jaki jest średni czas domknięcia umowy przez każdego z twoich handlowców. Wtedy zobaczysz, że jednemu zajmuje to 28 dni, innemu zaś tylko 19. Raporty prędkości sprzedaży idą jeszcze o krok dalej. Dzięki nim nie tylko poznasz średni czas domknięcia umowy, ale dodatkowo przeanalizujesz jeszcze jej proces, a to wszystko za pomocą funkcji podziału procesu do sprzedaży na poszczególne etapy. Informacja o tym, że jeden z handlowców potrzebuje, aż dwóch tygodni, żeby nową szansę sprzedaży oprogramowania przenieść do etapu Demo, a inny tylko ośmiu dni, żeby znalazła się w Evaluation, pokaże Ci, na co należy położyć nacisk, aby poprawić jego wyniki.

Problem: Ciężko zarządzać różnorodnymi procesami

Zarządzasz firma, która oferuje kilka różnych produktów czy usług dla różnych grup docelowych. Każda z nich wymaga innego procesu sprzedażowego. Śledzenie tego w jednym skonsolidowanym lejku nie ma sensu i nie jest miarodajne.

Rozwiązanie: Osobne lejki sprzedażowe

Każdy proces sprzedaży dla osobnych grup klientów definiujesz inaczej z własnymi etapami, prawdopodobieństwem zamknięcia procesu a także informacjami jakie zbierasz na każdym z tych etapów. Różne procesy nie musza być widoczne dla różnych grup sprzedawców.  Dzięki temu nie ma ryzyka, że sprzedawcy pomylą się przy wpisywaniu danych. Także różne lejki mogą być przyporządkowane rożnym produktom w ofercie.

Problem: Dane nie są skonsolidowanie do raportowania

Całymi dniami czekasz na kluczowe dla ciebie informacje o klientach. Nad konsolidacją i składaniem raportów pracują dedykowani ludzie z działu business analytics albo administracji. Nie możesz sam szybko i łatwo wygenerować najpotrzebniejszych raportów dotyczących sprzedaży, poziomu obsługi klienta albo efektywności wydanych budżetów marketingowych. Sam przecież nie będziesz tego robić.

Rozwiązanie: Zcentralizowany CRM w chmurze

Jeden współdzielony przez wszystkich użytkowników system rozwiąże te problemy. Dane są zapisane w tej samej instancji oraz dostępne w każdej chwili z każdego miejsca dla użykowników w zależności od ich potrzeb i zakresów odpowiedzialności. Ty jako członek kadry zarządzającej masz dostęp do wszystkich danych, gdzie chcesz, kiedy chcesz i z jakiegokolwiek urządzenia podłączonego do Internetu. Poszczególni pracownicy widza tylko tyle ile im potrzeba do wykonywania pracy i na co im pozwolisz.

Problem: Efektywność nie nadąża za wzrostem

Firma szybko rośnie, ludzi przybywa, zwiększa się asortyment produktów oraz liczba partnerów i dostawców. Na dodatek zmieniają się procesy i trzeba je dostosować do nowych warunków. Oprócz tego widzisz, że większość z tych procesów nie jest zautomatyzowana, tworzą się silosy informacji i wąskie gardła w ich przepływie.

Rozwiązanie: Elastyczny system

Potrzebujesz takiego systemu CRM, który jest w stanie dostosowywać się do twoich potrzeb, a nie na odwrót. Będziesz zmieniał istniejące procesy, dodawał nowe a także wprowadzał kolejne nowe funkcjonalności. Na przykład możesz zacząć od modułów sprzedaży, a następinie przejść do obsługi klienta, jeśli ilość zapytań zaczyna przerastać możliwości ich ręcznej obsługi. Elastyczna platforma CRM nie musi być od razu kompletna i skonfigurowana ze wszystkich dostępnych modułów – może rosnąć stopniowo wg. twoich zwiększających się potrzeb. Marketing możesz dodać później a portal dla twoich dostawców tylko wtedy, kiedy będziesz współpracować z tymi najlepszymi i lojalnymi.


Get a quote