Blog

następny webinar


Getting your head around Pardot B2B Marketing Automation

Pardot to rozwiązanie do automatyzacji marketingu B2B w Salesforce.

Jeśli posiadasz firmę, która zajmuje się sprzedażą na rzecz innych firm (czyli B2B), Pardot może zautomatyzować Twoje działania marketingowe i zunifikować działy marketingu i sprzedaży, aby mogły one lepiej współpracować.

Źródło: EMS Consulting

PODSTAWOWE POJĘCIA

Generowanie leadów (lub popytu): działanie ukierunkowane na tworzenie zainteresowania produktami lub usługami firmy poprzez działania marketingowe.

Gość: anonimowa osoba, która odwiedza witrynę i jest śledzona w Pardot.

Konwersja: Gdy gość poda swoje dane kontaktowe, przesyłając zapytanie ze strony docelowej lub formularza w Pardot, zostanie on przekonwertowany na potencjalnego klienta.

Potencjalny klient:anonimowy gość, którego dane przyczyniły się do konwersji i został zidentyfikowany. Jeśli znasz oprogramowanie Sales Cloud lub inne oprogramowanie CRM, nazywa się to również leadem.

Podgrzewanie leadu: wysyłanie ukierunkowanych wiadomości w określonych odstępach czasu w oparciu o działania potencjalnego klienta i to, czy spełnia on określone kryteria kwalifikacyjne..

Kwalifikacja leadu: prawdopodobnie tysiące (a nawet setki tysięcy) osób wchodzą w interakcje z Twoją organizacją. Zespoły sprzedażowe nie mogą skontaktować się z każdym z nich, stąd zadaniem marketera jest pomoc w podesłaniu im najlepszych potencjalnych klientów. Proces odnajdywania złotych igieł w stogu potencjalnych klientów nazywany jest kwalifikacją leadu. Określany jest próg, kiedy potencjalny klient jest gotowy do przydzielenia go pod opiekę konkretnego sprzedawcy celu nawiązania interakcji.

Pardot do kwalifikacji leadu wykorzystuje dwa elementy pomiarowe: wynik i ocenę.

 • Wynik potencjalnego klienta: to wartość liczbowa wskazująca, jak bardzo zainteresowany jest produktem lub usługą, w oparciu o konkretne działania, które podejmuje.
 • Ocena potencjalnego klienta: ocena potencjalnego klienta jest oznaczana literami (A, B, C, D itd.) wskazującymi, jak dobrze potencjalny klient pasuje do profilu idealnego potencjalnego klienta.

Po zakwalifikowaniu potencjalnych klientów można zastosować kryteria progowe dla potencjalnych klientów do przypisania ich do zespołu sprzedażowego.

Kampanie Pardot: Są to zazwyczaj pierwsze powiązane marketingowo kontakty jakie potencjalny klient ma z Twoją firmą. Jeśli znasz zasadę działania kampanii w Sales Cloud, to tutaj kampanie bardzo różnią się od tego, jak działają w Sales Cloud - kampania Pardot jest równoznaczna ze źródłem leada w Sales Cloud.

Profilowanie progresywne: Profilowanie progresywne umożliwia wyświetlanie nowych pól formularza potencjalnym klientom na podstawie już zebranych punktów danych. Oznacza to, że potencjalni klienci nie będą musieli od razu wypełniać wszystkich swoich danych naraz, dzięki czemu będzie można gromadzić dane w pewnym okresie czasu i utworzyć z nich profil. Brak konieczności przedstawiania potencjalnym klientom długich formularzy w celu uzyskania wszystkich danych naraz skutkuje wyższymi współczynnikami konwersji.

Miękkie odrzucenie a twarde odrzucenie: Miękkie odrzucenie to wiadomość e-mail rozpoznawana przez serwer poczty odbiorcy, ale zwracana do nadawcy, ponieważ skrzynka odbiorcy jest pełna lub serwer poczty jest tymczasowo niedostępny. Twarde odrzucenie to wiadomość e-mail, która na stałe będzie zwracana do nadawcy, ponieważ adres jest nieprawidłowy. Twarde odrzucenie może wystąpić, ponieważ nazwa domeny nie istnieje lub odbiorca jest nieznany.

Więcej: Pardot Blog

 

GOŚĆ -> POTENCJALNY KLIENT -> LEAD

Źródło: Jeremy Mason

 

GOŚCIE

Gość jest niezidentyfikowaną osobą na stronie internetowej (bez adresu e-mail).

Źródło: Salesforce Release Notes

Źródło: Automation Champion

Filtruj TABELĘ GOŚCI używając jednego z tych widoków.

 • Zidentyfikowani goście — wyświetla wszystkich użytkowników, których firmy zostały zidentyfikowane.
 • Aktywni goście — wyświetla wszystkich gości, którzy odwiedzili dwie lub więcej stron, niezależnie od tego, czy można zidentyfikować ich firmę.
 • Wszyscy goście — wyświetla wszystkie sesje gości.

W jaki sposób Pardot śledzi dane odwiedzających:

 • Kod śledzenia osadzony na stronie internetowej
 • Strony docelowe
 • Formularze i obsługa formularzy
 • Pliki cookie
 • Adres IP i wyszukiwanie wsteczne DNS
 • Wyszukiwanie IP WHOIS

 

KONWERSJA GOŚCI W POTENCJALNYCH KLIENTÓW

Potencjalny klient to gość o znanym adresie e-mail.

Sposoby, aby gość został potencjalnym klientem:

 • Przesłanie formularza Pardot znajdującego się w ramce iframe na stronie internetowej
 • Przesłanie formularza na stronie, który jest podłączony do programu obsługi formularzy Pardot
 • Przesłanie formularza ze strony docelowej Pardot
 • Kliknięcie dowolnego linku ze śledzonej wiadomości e-mail Pardot
 • Ręczne powiązanie z kategorią potencjanych klientów

 

POTENCJALNI KLIENCI

Źródło: HipTen

Każdy potencjalny klient posiada tabelę działań wyświetlającą zachowania potencjalnego klienta. Działania składają się z ikony i opisu działania. Opis zawiera nazwę elementu marketingowego lub e-mail oraz datę, w której potencjalny klient podjął takie działanie.

Można śledzić działania takie jak:

 • Otwarcie wiadomości e-mail
 • Kliknięcia linków
 • Pobieranie plików
 • Uzupełnienia formularzy
 • Rejestracje na webinarium
 • Rejestracja zdarzeń

 

NARZĘDZIA DO AUTOMATYZACJI

 • Działania uzupełniające: umożliwiają bezpośrednie zautomatyzowanie elementu marketingowego, takiego jak formularz, plik lub wysłanie wiadomości e-mail.
 • Reguły segmentacji: umożliwiają utworzenie jednorazowej listy potencjalnych klientów i zastosować działanie powiązane z segmentacją w oparciu o określone kryteria.
 • Reguły automatyzacji: umożliwiają tworzenie powtarzalnych, opartych na kryteriach reguły, które pozwalają znaleźć pasujących potencjalnych klientów i zastosować do nich odpowiednie działania.
 • Dynamiczne listy: umożliwiają tworzenie list, które aktualizują się automatycznie na podstawie określonych kryteriów.

Źródło: Salesforce Trailhead

 

DZIAŁANIA UZUPEŁNIAJĄCE

 

PRZYKŁAD 1

Jeżeli chce się wysłać e-mail z automatyczną odpowiedzią i linkiem do pobrania białej księgi, gdy potencjalny klient prześle formularz.

Należy utworzyć regułę opartą na działaniu polegającym na przesłaniu formularza. Stąd należy użyć działania uzupełniającego.

PRZYKŁAD 2

Jeżeli chce się pobrać jednorazową listę wszystkich potencjalnych klientów z południowo-wschodniego terytorium.

Należy utworzyć regułę opartą na kryterium południowo-wschodniego terytorium, która zadziała tylko raz. Stąd należy użyć reguły segmentacji.

PRZYKŁAD 3

Jeżeli chce się utworzyć zadanie Salesforce kiedy potencjalny klient prześle formularz i ma ocenę wyższą niż B+.

Należy utworzyć regułę, która wykona działanie oparte na kryterium oceny potencjalnego klienta wyższej niż B+ i przesłaniu formularza. Stąd należy użyć reguły automatyzacji.

PRZYKŁAD 4

Jeżeli chce się utworzyć listę, którą można wykorzystać przy ocenie zaangażowania. Potencjalni klienci będą dodawani do listy, gdy osiągną wynik 100 i ocenę co najmniej B +. Będą usuwani z listy, gdy ich wynik spadnie poniżej 100 lub ocena spadnie poniżej B +.

Należy utworzyć regułę, która zaktualizuje listę na podstawie kryteriów wyniku wyższego niż 100 i oceny wyższej niż B+. Stąd potrzebna jest reguła, która zadziała więcej niż jeden raz, zaktualizuje listę i będzie oparta na kryteriach. Należy użyć listy dynamicznej.

 • Dostępne z poziomu:
  • Formularze
  • Funkcje obsługi
  • Pliki
  • Ustawione przekierowania
  • Wiadomości e-mail
  • Działania na stronie
 • Działania uzupełniające nie działają wstecz i będą mieć zastosowanie tylko do działań posuwających się do przodu po ich dodaniu.
 • Działania uzupełniające są wykonywane za każdym razem, gdy działanie zostanie zakończone, z wyjątkiem dostosowania wyniku i wysłania wiadomości e-mail z automatyczną odpowiedzią.
 • Działania uzupełniające są wykonywane tylko dla potencjalnych klientów (nie będą miały wpływu na gości).

REGUŁA SEGMENTACJI

Można także użyć reguł segmentacji, aby utworzyć listę potencjalnych klientów i zastosować działanie segmentacji na podstawie określonych kryteriów. W przeciwieństwie do reguł automatyzacji, reguły segmentacji nie działają nieprzerwanie. Reguły segmentacji działają raz i dopasowują tylko tych potencjalnych klientów, którzy spełniają kryteria reguły, gdy reguła działa.

KRYTERIA REGUŁY SEGMENTACJI
RULE CRITERIADEFINITION
Pole konta potencjalnego klientaFiltruje potencjalnych klientów na podstawie wartości pola konta. Potencjalni klienci muszą posiadać konto do dopasowania, nawet jeśli reguła używa operatorów „nie zawiera”, „nie jest” lub „jest pusty”.

Kolejka przypisana do potencjalnego klienta

Filtruje potencjalnych klientów na podstawie tego, czy potencjalny klient jest przypisany do kolejki Salesforce.

Użytkownik przypisany do potencjalnego klienta

Filtruje potencjalnych klientów na podstawie użytkowników, do których przypisani są potencjalni klienci.

Status przydziału potencjalnego klienta

Filtruje potencjalnych klientów na podstawie tego, czy potencjalny klient jest przypisany do kolejki, czy użytkownika.

Kampania potencjalnego klienta

Filtruje potencjalnych klientów na podstawie kampanii Pardot.

Kampania CRM potencjalnego klienta

Filtruje potencjalnych klientów w oparciu o kampanię Salesforce potencjalnego klienta.

Status kampanii CRM potencjalnego klienta

Filtruje perspektywy na podstawie statusu kampanii Salesforce potencjalnego klienta.

Status CRM potencjalnego klienta

Filtruje potencjalnych klientów na podstawie statusu zsynchronizowanego rekordu CRM potencjalnego klienta.

Niestandardowe pole potencjalnego klienta

Filtruje potencjalnych klientów na podstawie wartości niestandardowego pola w rekordzie potencjalnych klientów.

Przekierowanie niestandardowe potencjalnego klienta

Filtruje potencjalnych klientów na podstawie niestandardowego przekierowania po kliknięciu.

Pole domyślne potencjalnego klienta

Filtruje potencjalnych klientów na podstawie wartości domyślnego pola w rekordzie potencjalnego klienta.

Otwarcie wiadomości e-mail przez potencjalnego klienta

Filtruje potencjalnych klientów na podstawie tego, czy otworzyli wiadomość e-mail w ciągu określonej liczby dni lub tygodni.

Status wiadomości e-mail potencjalnego klienta

Filtruje potencjalnych klientów na podstawie tego, czy status wiadomości e-mail użytkownika to rezygnacja, czy nie wysyłać wiadomości.

Plik potencjalnego klienta

Filtruje potencjalnych klientów na podstawie pobranego pliku niezwiązanego z obrazem.

Formularz potencjalnego klienta

Filtruje potencjalnych klientów na podstawie przeglądania lub przesłania formularza. Jeśli formularz znajduje się na stronie docelowej Pardot, dla reguły można zastosować stronę Pardot.

Obsługa formularza potencjalnego klienta

Filtruje potencjalnych klientów na podstawie przesłania formularza obsługowego.

Parametr Google Analytics potencjalnego klienta

Filtruje potencjalnych klientów na podstawie pól Google Analytics w rekordzie potencjalnego klienta.

Ocena potencjalnego klienta

Filtruje potencjalnych klientów w oparciu o ocenę.

Strona docelowa potencjalnego klienta

Filtruje potencjalnych klientów na podstawie przeglądania strony docelowej lub przesłania zgłoszenia.

Lista członka potecjalnego klienta

Filtruje potencjalnych klientów w oparciu o członkostwo.

Domyślne pole możliwości potencjalnego klienta

Znajduje potencjalnych klientów na podstawie domyślnych wartości pól przechowywanych w ramach możliwości, z którą potencjalny klient jest związany jako kontakt.

Niestandardowe pole możliwości potencjalnego klienta

Znajduje potencjalnych klientów na podstawie niestandardowych wartości pól przechowywanych w ramach możliwości, z którą potencjalny klient jest związany jako kontakt.

Status możliwości potencjalnego klienta

Filtruje potencjalnych klientów w oparciu o status możliwości.

Profil potencjalnego klienta

Filtruje potencjalnych klientów w oparciu o profil.

Status akceptacji publicznej listy potencjalnego klienta

Filtruje potencjalnych klientów na podstawie tego, czy użytkownik ma włączoną, czy nie ma włączonej publicznej listy w centrum preferencji poczty e-mail.

Zapytania potencjalnego klienta Filtruje potencjalnych klientów w oparciu wyszukiwania. Obejmuje wyszukiwanie w witrynie, wyszukiwanie płatne i wyszukiwanie organiczne.
Wynik potencjalnego klienta

Filtruje potencjalnych klientów w oparciu o wynik.

Wynik potencjalnego klienta w kategorii wyników

Filtruje potencjalnych klientów w oparciu o wynik potencjalnego klienta w kategorii wyników.

Znacznik potencjalnego klienta

Filtruje potencjalnych klientów w oparciu o znacznik.

Czas potencjalnego klienta

Filtruje potencjalnych klientów na podstawie liczby dni, które upłynęły od momentu utworzenia potencjalnego klienta lub od ostatniej aktywności potencjalnego klienta. Dzień jest zdefiniowany pomiędzy 12:00 a 23:59 w strefie czasowej użytkownika.

Webinarium potencjalnego klienta

Filtruje potencjalnych klientów na podstawie tego, czy potencjalny klient był nieobecny, obecny lub zarejestrowany na webinarium. Kryteria te są dostępne, jeśli konto ma zweryfikowany łącznik do webinariów.

Nazwa hosta gościa

Filtruje potencjalnych klientów w oparciu o nazwę hosta potencjalnego klienta


DZIAŁANIA REGUŁY SEGMENTACJI
Dodaj potencjalnego klienta do listyDodaje potencjalnego klienta do listy.
Dodaj potencjalnego klienta do kampanii SalesforceOznacza potencjalnego klienta kampanią Salesforce.
Dodaj listęDodaje potencjalnych klientów pasujących do reguły segmentacji do nowej listy.
Zastosuj znacznikiDodaje tag do potencjalnego klienta.
Usuń potencjalnego klienta z listyUsuwa potencjalnego klienta z listy.
Usuń znacznikiUsuwa znaczniki z potencjalnego klienta.

 

REGUŁY AUTOMATYZACJI

 • Reguły automatyzacji działają w sposób ciągły, w przeciwieństwie do reguł segmentacji, które są działaniem jednorazowym
 • Reguły automatyzacji sprawdzają każdego potencjalnego klienta na koncie za każdym razem, gdy jego rekord jest aktualizowany, aby sprawdzić czy można go dopasować
 • Gdy potencjalny klient zostanie dopasowany do reguły automatyzacji, wszystkie działania zdefiniowane w tym czasie w regule zostaną zastosowane do tego potencjalnego klienta i zostaje on oznaczony jako dopasowany.
 • Jeśli doda się nowe działania w późniejszym czasie, nie zostaną one zastosowane do potencjalnych klientów, którzy już zostali dopasowani.
 • Jeśli doda się nowe kryteria do reguły, reguła nie „odrzuci” działań wobec potencjalnych klientów, którzy już nie pasują.
 • Można ustawić reguły automatyzacji na powtarzanie, jeśli zaznaczy się pole wyboru powtarzania reguły. Opcja ta pozwala kontrolować, ile razy reguła może być dopasowywana do potencjalnego klienta.

LISTY DYNAMICZNE

 • Listy dynamiczne są to listy oparte na regułach potencjalnych klientów, które automatycznie aktualizują się, gdy dane potencjalnego klienta zmieniają się.
 • Nie można dodawać ani usuwać potencjalnych klientów ręcznie— zamiast tego ustawia się reguły list, a Pardot automatycznie dodaje dopasowanych potencjalnych klientów i usuwa ich, gdy już nie są dopasowani.
 • Listy dynamiczne, podobnie jak listy statyczne, mogą być używane jako listy odbiorców lub listy tłumiące w celu rozsyłania biuletynu e-mailowego, rozsiewania programów opiekuńczych lub wykorzystania do tworzenia dalszych kryteriów automatyzacji lub segmentacji.
 • Listy statyczne można edytować ręcznie, jednak do list dynamicznych nie można ręcznie dodawać ani usuwać potencjalnych klientów. Zamiast tego listy dynamiczne stale się odświeżają, dodając potencjalnych klientów, którzy spełniają kryteria i usuwając potencjalnych klientów, którzy już kryteriów nie spełniają.
 • Listy dynamiczne są najbardziej pomocne podczas tworzenia ich na podstawie danych potencjalnych klientów, które często się zmieniają.
 • Jeśli oznaczy się listę dynamiczną jako listę odbiorców do zaplanowanej dystrybucji wiadomości e-mail, wiadomość e-mail zostanie wysłana do wszystkich potencjalnych klientów znajdujących się na liście dynamicznej w momencie wysłania wiadomości e-mail.

 

WYNIK A OCENA

 • Wynik – mierzy ukryte zainteresowanie produktem, przypisując wartość punktową do działań, takich jak otwarcie wiadomości e-mail, udział w webnarium i przesłanie formularza.
 • Ocena – mierzy widoczne informacje dostarczone przez potencjalnego klienta, takie jak nazwa stanowiska, lokalizacja i wielkość firmy.

REGUŁY PRZYZNAWANIA PUNKTACJI

Można również zastosować narzędzia automatyzacji, aby dostosować wynik potencjalnego klienta:

 • Reguły automatyzacji - na przykład można ustawić regułę automatyzacji w taki sposób, że jeśli potencjalny klient poprosi o demo lub specjalny białą księgę, do jego wyniku zostanie dodanych 50 punktów bonusowych. Reguły automatyzacji mogą zarówno zwiększyć, jak i zmniejszyć wynik potencjalnego klienta.
 • Formularze/Obsługa formularzy - wyniki można dostosować na poziomie formularza / obsługi formularza, oznaczając dostosowanie wyniku końcowego działania w kroku 4 kreatora formularzy.
 • Programy budujące zaangażowanie - wyniki można zwiększać lub zmniejszać za pomocą działania w ramach aplikacji Engagement Studio.

OCENA

Profile są używane do oceny potencjalnych klientów w oparciu o regułę idealnego klienta. Należy określić kryteria, takie jak lokalizacja, rozmiar firmy, stanowisko i inne czynniki, a następnie wykorzystać te informacje do oceny potencjalnych klientów. Korzystanie z profili do oceny potencjalnych klientów ma dwa etapy:

 • o przypisanie profilu
 • o dopasowanie kryteriów

 

STUDIO ZAANGAŻOWANIA

 • Programy do budowania zaangażowania umożliwiają wysyłanie docelowych wiadomości e-mail w oparciu o zachowania nabywców w czasie rzeczywistym ikrytyczne wartości kwalifikujące, zapewniając potencjalnym klientom spersonalizowane i adaptacyjne doświadczenia zakupowe.
 • Można wykorzystać aplikację Engagement Studio do bieżących kampanii marketingowych i opieki nad potencjalnymi klientami, którzy mogą nie być gotowi do zawarcia transakcji.

Kroki dostępne w Engagement Studio:

 • Akcja – pozwala zrobić coś z potencjalnym klientem, na przykład wysłać mu wiadomość e-mail lub zmienić wartość pola.
  • Dodać do listy
  • Utworzyć zadanie Salesforce
  • Wysłać wiadomość e-mail
  • Skorygować punktację
 • Reguła – określa ścieżki oparte na kryteriach dla potencjalnych klientów
  • Status Salesforce
  • Kampania Pardot
  • Niestandardowe pole potencjalnego klienta
  • Przydzielony użytkownik
 • Wyzwalacz –użycie wyzwalacza pozwala zdefiniować ścieżki oparte na działaniach potencjalnych klientów.
  • Otwarcie wiadomości e-mail
  • Kliknięcie łącza w wiadomości e-mail
  • Wyświetlenie lub uzupełnienie formularza
  • Wypełnienie pól na stronie docelowej
  • Pobranie pliku
  • Kliknięcie niestandardowego przekierowania

O czym należy pamiętać w przypadku Engagement Studio:

 • Wiadomości e-mail wysyłane przez Engagement Studio będą rejestrowane w profilu potencjalnego klienta jako działanie.
 • Należy użyć listy statycznej dla utworzenia stałej listy potencjalnych klientów, aby wprowadzić ją do programu rozsyłającego
 • Należy użyć listy dynamicznej dla utworzenia dynamicznej listy potencjalnych klientów, aby wprowadzić ją do programu rozsyłającego w oparciu o zmienne kryteria
 • Należy użyć listy tłumiącej, aby wykluczyć potencjalnych klientów z programu rozsyłającego

FORMULARZE I OBSŁUGA FORMULARZY

 • Należy użyć formularzy na stronie internetowej do zbierania informacji o odwiedzających i zamieniać anonimowych użytkowników w zidentyfikowanych potencjalnych klientów.
 • Formularze Pardot są projektowane i zarządzane w całości z poziomu Pardot
 • Obsługa formularzy pozwala na używanie już istniejących formularzy i połączenie ich z Pardotem

Źródło: Salesforce

INTEGRACJA CRM I PARDOT

 • Dane mogą być przekazywane w tę i z powrotem pomiędzy tymi systemami
 • Pardot działa jako narzędzie do tworzenia kampanii, leadów, działań marketingowych, podczas gdy Salesforce to tylko ogólny CRM z procesem sprzedaży

 • Synchronizacja danych potencjalnych klientów Pardot do leadów i kontaktów w Salesforce
 • Przenoszenie kampanii i członków kampanii z Salesforce do Pardot

Źródło: Jenna Molby

Gdy złącze Salesforce współdziała z Pardot, domyślne pola dla leadów/kontaktów i kont są konfigurowane automatycznie. Jednak wszystkie pola niestandardowe będą musiały zostać utworzone w Pardot i zmapowane do odpowiedniego pola Salesforce.

Źródło: Jenny Molby

ZARZĄDZANIE PARDOTEM

 • Złącza umożliwiają synchronizację kont Pardot z aplikacjami innych firm, takimi jak systemy CRM lub Google AdWords

 • Role użytkowników Pardot

Role użytkowników w Pardot pozwalają kontrolować dostęp poszczególnych użytkowników do produktu. Pardot posiada cztery domyślne role użytkownika: Administrator, Marketing, Kierownik sprzedaży i Sprzedawca.

 • Rola administratora jest przeznaczona dla „zaawansowanych użytkowników”. Użytkownicy przypisani do tej roli mogą kontrolować ogólne ustawienia konta w module administracyjnym, a także funkcje zarządzania kampaniami i potencjalnymi klientami w modułach marketingu i potencjalnych klientów. Mogą również przeglądać, edytować, usuwać i importować użytkowników.
 • Rola marketingowa jest przeznaczona dla użytkowników pracujących głównie w modułach marketingu i potencjalnych klientów. Mogą zarządzać potencjalnymi klientami i tworzyć nowe listy, formularze, strony docelowe, szablony wiadomości e-mail i wysyłać wiadomości e-mail z list.
 • Rola kierownika sprzedaży pozwala na wyświetlanie wszystkich potencjalnych klientów i gości oraz powiązane raporty. Nie posiada ona jednak żadnej funkcji marketingowej. Kierownicy sprzedaży mogą wysyłać pojedyncze wiadomości e-mail, ale nie mogą wysyłać wiadomości e-mail z list.
 • Rola sprzedawcy to najprostszy widok interfejsu w Pardot. Sprzedawcy mogą wyświetlać, edytować i eksportować potencjalnych klientów przypisanych tylko do nich. Ponadto, mogą wysyłać pojedyncze wiadomości e-mail do potencjalnych klientów, ale nie mogą wysyłać wiadomości e-mail z list.

Źródło: Pardot


Get a quote