Blog

następny webinar


How to connect all your systems to the world's number 1 CRM

We live in times when every customer is connected. Nowadays everybody expects connectivity, seamless experiences and real-time fast accurate notifications when something happens.

Jeśli planujecie Państwo zaimplementować Salesforce lub już to zrobiliście i planujecie integrację systemów, ten tekst jest właśnie dla Państwa.

Integracja jest czymś, co nadaje mocy doświadczeniom sprzedażowym. Decydując się nań, możesz połączyć pozornie oddzielne systemy — dane znajdujące się w systemach ERP, łańcuchy dostaw, zarządzanie zasobami ludzkimi, czy instalowane w sposób tradycyjny oprogramowanie takie jak SAP, Oracle, Microsoft — to wszystko, by stworzyć pełnowymiarowy pogląd na klienta.

Salesforce oferuje solidne narzędzia oraz potężne interfejsy programowania aplikacji, a to wszystko w celu redukcji czasu integracji oraz odblokowania i modernizacji systemów wspierających pracę biura.

Z jednej strony, integracja danych może być strategiczną szansą, z drugiej strony zdaje się być największym wyzwaniem dla działów IT, które muszą zmagać się z licznymi systemami wewnątrz firm.

48% osób na stanowisku CIO twierdzi, że integracja danych jest wyzwaniem numer 1.

Doświadczenia z mocy integracji

Dziś, integracja danych ma potężny wpływ na każdą sferę:

 • Produkcja
  • Możesz mieć wgląd w czasie rzeczywistym w pełny łańcuch dostaw - materiały, zapasy, dostawcy, transport – to wszystko by zidentyfikować wąskie gardła produkcji oraz by znaleźć pomysły na optymalizację działań
 • Handel detaliczny
  • Integruj dane z różnych kanałów sprzedażowych, by sprawdzić co się sprzedaje – zarówno w przypadku tradycyjnego biznesu, jak i działań prowadzonych w sieci
 • Produkty szybkozbywalne
  • Zyskaj wgląd w czasie rzeczywistym w drogę sprzedaży produktu od kanału dystrybucji, poprzez handlarzy detalicznych po dystrybutorów

Narzędzia pakietu Salesforce Org

Mając wiele możliwości integracji danych dzięki platformie Salesforce, podjęcie odpowiednich kroków może być kluczowym dla rozwoju biznesu.

Salesforce stwarza możliwości integracji danych w każdej warstwie systemowej:

 • Warstwa danych (zielone ramki) – ujednolica kontekst klienta w poszczególnych systemach
 • Warstwa logiczna (różowe ramki) – koordynuje działania w czasie rzeczywistym i płynność pracy pomiędzy systemami
 • Warstwa Interfejsu Użytkownika (żółte ramki) – tworzy jednolity widok klienta dostępny z każdego urządzenia

Interfejsy API w Salesforce

Każdy element Salesforce – od danych  poprzez metadane po wygląd i więcej – są dostępne z poziomu API.

APEX REST API

 • Doskonały wybór dla aplikacji mobilnych i projektów internetowych
 • REST API zapewnia potężne, wygodne i proste, oparte o REST interfejsy web służące interakcji z Salesforce
 • Używa REST, HTTP, JSON

APEX SOAP API

 • Może być użyty w celu integracji Salesforce z systemami ERP i finansowymi przedsiębiorstwa
 • Możesz używać SOAP API by tworzyć, odzyskiwać, aktualizować lub usuwać dane.
 • Doskonale radzi sobie z danymi o średniej objętości
 • Używa WSDL, SOAP oraz XML

Bulk API

Bulk API jest oparte na REST API, które jest optymalne dla nadzorowania i usuwania dużych połaci danych. Służy zapytaniom, edycji, aktualizacji, nadpisywaniu lub usuwaniu ogromnych ilości danych w sposób niesynchroniczny, dzięki przesyłaniu grup danych poprzez przetwarzanie przez system Salesforce w tle.

Bulk API jest zaprojektowane by uprościć nadzorowanie danych od tysięcy po miliony zapisów.

Metadata API

 • Zapewnia dostęp do modelu organizacji danych przedsiębiorstwa, logiki biznesowej i interfejsu użytkownika
 • SOAP, WSDL i XML
 • Najpowszechniejszym zastosowaniem jest przenoszenie zmian w organizacji (np. pomiędzy sandboxem(środowisko wyłączone) a środowiskiem produkcyjnym)

Architektura Integracji

 • Point-to-point (od punktu do punktu)
  • Przepływ danych od system do systemu
  • Łatwy w zastosowaniu
  • Bardzo trudny do skalowania
  • Osoba ze specjalistyczną wiedzą, która zna oba systemy potrafiłaby zbudować integrację w dość prosty i szybki sposób. Wadą jest, że należy oddzielnie zajmować się każdym łącznikiem, który jest zaimplementowany dla każdej pary aplikacji lub systemów, które są ze sobą skomunikowane, co pochłania dużo czasu w przypadku 5-10 lub większej ilości takich połączeń. To może być dobry wybór, gdy chcesz zintegrować np. Salesforce z Slack i QuickBooks.
 • Hub and Spoke (punkt centralny z odgałęzeniami)
  • Dane przepływają przez punkt centralny
  • Jeden punkt załamania
  • Można dodawać kolejne element bez wpływu na pracę systemu

Każdy system dzielenia danych w przedsiębiorstwie posiada jedno połączenie z jednym, centralnym “hubem”, który pośredniczy w zapytaniach, oddziela punkty przesyłu i odbioru danych. W świecie Salesforce można wprowadzić rozwiązanie Salesforce-to-Salesforce gdzie dane z różnych instancji są zsynchronizowane z jedną główną instancją.

 • Enterprise Service Bus (ESB) (połączenie szynowe)
  • Architektura usług dystrybuowanych
  • Każdy system pracuje wg tych samych standardów
  • Każdy nowy system może być dołączony szynowo, dopóki spełnia standardy pozostałych
  • Wysoce skalowalne

Głównym konceptem architektury ESB jest integracja różnych aplikacji poprzez umieszczenie ich na jednej szynie komunikacyjnej i zapewnienie łączności i komunikacji z główną szyną. To rozwiązanie pozwala na oddzielenie systemów, niezależną komunikację czy użycie mimo braku znajomości innych systemów na szynie. W środowisku korporacyjnym może zdarzyć się, że zastosowanych jest wiele aplikacji typu SaaS takich jak Salesforce, SAP, ServiceNow, Workday i chcesz ujednolicić dane płynące z tych systemów.

Architektura zdarzeniowa

Przez ostatnie lata można było zaobserwować trend  kierujący w stronę powstawania aplikacji opartych na architekturze zdarzeniowej. Gdy posiadasz 4-5 systemów, które muszą być ze sobą skomunikowane, technologia point-to-point zdaje się wystarczającą. Jeśli jednak posiadasz dziesięć (bądź więcej) systemów obsługi danych wymagających integracji to zazwyczaj kończy się to spędzaniem większej ilości czasu na nadzorowaniu połączeń w takiej ilości. Pomyślmy o tym na przykładzie dużego przedsiębiorstwa produkcyjnego – może ono wykorzystywać systemy takie jak Salesforce, SAP, Workday jak również systemy wewnętrzne związane z planowaniemprodukcji i nadzorowaniem logistyki.

Oddzielenie tych systemów i zastosowanie modelu tzw. publikacji/subskrypcji pozwala każdemu systemowi informować o zdarzeniu. Każdy inny system może niezależnie nasłuchiwać ten kanał komunikacji a następnie zadecydować co należy zrobić. Ostatecznie wygląda to jak systemy komunikujące się punktowo – w szynie zdarzeniowej.

Salesforce Connect

Salesforce Connect może połączyć się z jakimkolwiek źródłem danych oData. Po pierwszym połączeniu, Salesforce wykrywa schemat zgodny ze specyfikacją oData. Zewnętrzne dane są następnie prezentowane w Salesforce jako tzw. Objekt Zewnętrzny. Użytkownik może działać na tych danych podobnie jak w przypadku danych bezpośrednio umieszczonych w Salesforce – może je wyświetlać, edytować i wykorzystywać w raportach.

Kiedy używać Salesforce Connect?

●    Masz olbrzymią ilość danych, których nie chcesz kopiować do Salesforce org.

●    Potrzebujesz niewielkiej ilości danych każdorazowo.

●    Potrzebujesz dostępu do najnowszych danych w czasie rzeczywistym.

●    Przechowujesz dane w chmurze lub systemie biurowym, ale chcesz je wyświetlić lub przetworzyć wewnątrz Salesforce org.

MuleSoft

Na pewno słyszeliście Państwo o ostatnim nabytku Salesforce - MuleSoft. Ideą, jaka przyświecała temu ruchowi Salesforce było zunifikowanie produktów od różnych dostawców i uczynienie przejścia na chmurę Salesforce nieodczuwalnym dla klientów. ESB MuleSoft działa jako centralny punkt integracji pomiędzy aplikacjami i pozwala przedsiębiorstwom uzyskać pełnowymiarowy obraz klienta oraz usprawnić współpracę.

Platforma MuleSoft Anypoint dostarcza proste i jednolite rozwiązanie dla wydobycia danych z wewnętrznych i zewnętrznych źródeł z użyciem API. Połączenie dzięki API jest metodycznym sposobem na łączenie aplikacji, danych i urządzeń poprzez API. Stosując to rozwiązanie, programiści i projektanci systemu mogą unikać ciasno sparowanych integracji typu point-to-point na rzecz:

 • Przejrzystych połączeń pomiędzy systemami
 • Ponownego użycia
 • Odkrywczości
 • Przejrzystości i bezpieczeństwa
 • Dostępności i elastyczności

Anypoint Centrum Projektowania pozwala na:

 • Projektowanie, tworzenie i testowanie API w środowisku graficznym opartym na web.
 • Użycie specyfikacji API do wspierania implementacji API, automatycznego tworzenia dokumentacji i testowania (symulowania) API.
 • Budowanie integracji i implementację API w środowisku low-code (wizualnym) za pośrednictwem przeglądarki lub komputera stacjonarnego.
 • Tworzenie transformacji danych wewnątrz interfejsu drag-and-drop (przeciągnij i upuść) lub poprzez napisanie kodu.
 • Ręczne testowanie integracji lub testy automatyczne w środowisku lokalnym lub ciągłej integracji/ciągłego dostarczania (CI/CD).

Najlepszym jest to, że tak jak AppExchange dla Salesforce, MuleSoft jest wyposażony w Anypoint Exchange. Tu można znaleźć repozytorium łączników, szablony, przykłady i różne gotowe API.

Podsumowanie

Organizacje polegają na licznych systemach służących ich klientom. Dzisiejszym problemem jest to, że odizolowany charakter tych systemów prowadzi do nieprzyjemnych doświadczeń pośród klientów jak i pracowników. Poprzez integrację systemów, rozproszone treści mogą być ponownie zebrane w jedno w celu spójności, by zaangażować pracowników i zaspokoić oczekiwania klientów.

Salesforce oferuje różnorodne rozwiązania dla integracji, które wspierają organizację w dostarczaniu spójnych doświadczeń na każdym etapie działalności. Czy będzie to ujednolicenie warstwy danych w kontekście klienta, czy koordynacja działań poszczególnych systemów w czasie rzeczywistym, programiści i projektanci systemów mogą znaleźć wewnątrz Salesforce wachlarz narzędzi, które pomogą w osiągnięciu pożądanych efektów.


Get a quote