Blog

następny webinar


What You Should Know About Summer ’19 Release

Zamień listy powiązane na rozszerzone listy powiązane

Rozszerzone listy powiązane umożliwiają wyświetlanie do 10 kolumn, zmianę rozmiaru i sortowanie kolumn, wykonywanie masowych czynności i zawijanie tekstu. Menu rozwijane listy powiązanej (1) pozwala dostosować liczbę rekordów do jednoczesnego wyświetlenia i wybrać, czy ma być wyświetlany pasek akcji widoku listy.

Powiększaj listy powiązane za pomocą szybkich filtrów

Kolejnym istotnym udoskonaleniem list powiązanych są szybkie filtry, pozwalające na błyskawiczne wyszukiwanie danych na liście powiązanej. Szybkie filtry listy powiązanej różnią się od zwykłych filtrów widoku listy tym, że nie są zapisywane, utrzymują się tylko przez bieżącą sesję i nie mogą być udostępniane.

Wybieraj z dwóch opcji wyświetlania rekordów

Wprowadziliśmy dwie domyślne opcje widoku strony rekordów. Można wybierać pomiędzy bieżącym widokiem - teraz nazywanym widokiem grupowym, a nowym widokiem pełnym. Widok pełny wyświetla wszystkie szczegóły i powiązane listy na tej samej stronie. Jeśli przejdzie się do funkcji Lightning Experience, widok ten jest podobny do widoku Salesforce Classic.

Otrzymuj powiadomienia, gdy zostaną spełniane warunki raportów

Dzięki nowej wersji nie trzeba już czekać, aby dowiedzieć się, kiedy ważny agregat w raporcie Salesforce osiągnie znaczący próg. Jeśli zmiana wpłynie na żądany raport, subskrybenci raportu mogą od razu otrzymać zaktualizowane informacje. Na przykład, można ustawić warunki wysyłania wiadomości e-mail, gdy liczba możliwości wzrośnie powyżej 100. Można wybrać, czy e-mail będzie zawierał podsumowanie warunków, które zostały spełnione, czy podsumowanie i cały raport.

Łącz do 3 przypadków w jeden rekord

W sytuacji, gdy istnieją zduplikowane przypadki lub przypadki, które powinny zostać połączone w jeden przypadek, przyda się funkcja scalania przypadków, umożliwiająca połączenie dwóch lub trzech przypadków w jeden rekord główny. Po scaleniu przypadków rekord główny jest aktualizowany o wybrane wartości pól. W rekord główny scalana jest większość list powiązanych, elementów kanału i rekordów podrzędnych.

Oceniaj każdy rekord w raportach za pomocą formuł na poziomie wiersza (Beta)

Odpowiedź na pytania biznesowe czasami oznacza wykonanie obliczeń w każdym wierszu raportu. W przypadku formuł na poziomie wiersza nie ma potrzeby eksportowania danych raportu do arkusza kalkulacyjnego ani proszenia administratora o utworzenie jednorazowego pola niestandardowej formuły. Zamiast tego wystarczy wpisać formułę na poziomie wiersza bezpośrednio w narzędziu do budowania raportów Lightning. Nowa funkcja umożliwia na przykład zapisanie formuły na poziomie wiersza w raporcie możliwości, aby obliczyć liczbę dni między datą utworzenia każdej możliwości, a datą zamknięcia.

Twórz wskazówki w aplikacji Lightning Experience

Aby nawiązać bezpośrednią współpracę z użytkownikami, możesz teraz używać kliknięć, a nie kodowania. Można napisać własne treści i umieścić przyciski akcji w monitach wybranego przez siebie ważnego adresu URL. Wybrać odbiorców docelowych i określić, gdzie pojawiają się monity i na jak długo.

Wysyłaj darmowe ankiety

Ankiety i zaproszenia mogą być wysyłane bezpłatnie bez licencji od momentu wydania nowej wersji. Późniejsza płatność opiera się na liczbie odpowiedzi otrzymanych po wykorzystaniu bezpłatnego przydziału. Można też wysyłać spersonalizowane zaproszenia e-mail do uczestników. Polepszaj doznania użytkownika dzięki zwiększonemu limitowi znaków dla pytań, wybieranych odpowiedzi i komentarzy uczestników.

Świętuj punkty zwrotne sprzedaży

Uatrakcyjnij doświadczenia użytkowników w swoich zespołach i świętuj ich sukcesy. Rozrzuć wirtualne konfetti, gdy przedstawiciele dotrą do wyznaczonego etapu, na przykład zdobywając istotną możliwość. Można również wybrać częstotliwość nagradzania, na przykład zawsze w przypadku ważnych zwycięstw lub tylko czasami dla codziennych zdarzeń.


Get a quote